Historia Kościoła i Parafii

Za początek funkcjonowania wspólnoty parafialnej uznaje się dzień jej powołania przez biskupa diecezjalnego. Dlatego też krótką, lecz bogatą historię naszej parafii uzupełnia dłuższa, równie ważna historia kościoła, któremu patronuje święta karmelitanka z Lisieux.

 • Projekt kościoła

  Projekt kościoła wykonał w 1922 r. poznański architekt Stefan Cybichowski. Stało się to na wyraźną prośbę ówczesnego proboszcza kruszwickiego ks. prałata Stefana Schoenborna. Zapotrzebowanie na świątynię w centrum miasta wynikało z faktu wzrostu liczby ludności oraz umożliwienia uczestnictwa w nabożeństwach starszym i schorowanym wiernym. [KLIKNIJ STRZAŁKĘ PO PRAWEJ STRONIE]

 • Prace budowlane

  Jesienią 1926 r. ruszają prace budowlane. Komitet budowlany tworzą: proboszcz ks. prałat Stefan Schoenborn, wiceprezes Rady Parafialnej p. Czosnowski, burmistrz Kruszwicy Stanisław Borowiak oraz aptekarz Roman Marcinkowski. Budowniczym kościoła jest Michał Kopański z Kruszwicy, natomiast prace malarskie wykonał Józef Jańczak, również kruszwiczanin.

 • Budowa dobiegła końca

  Budowa dobiega końca w 1928 r. z powodu kłopotów finansowych. Świątynia projektowana była na planie krzyża, lecz w wyniku szybszego zakończenia prac pobudowano wyłącznie poprzeczne ramię krzyża. Kościół został postawiony w miejscu, w którym przed stu laty stał drewniany kościółek pw. św. Klemensa Papieża (jedyna pamiątką jest dzwon, który do dziś znajduje się w „Teresce”).

 • Poświęcenie Świątyni

  Rok 1929 – jedna z najważniejszych dat w dziejach kościoła. 11 sierpnia Prymas Polski kard. August Hlond wraz z bp Antonim Laubitzem dokonał poświęcenia świątyni. Przebieg uroczystości, jak i opis nowego kościoła kruszwickiego relacjonuje „Dziennik Kujawski”


  „Kościół ten jest co prawda skromnych rozmiarów, ale na tymczasowe potrzeby mieszczan kruszwickich zupełnie wystarczy. Jeżeli zaś okaże się w przyszłości potrzeba większego kościoła, wówczas jedną ze ścian (wschodnią) można wyjąć i rozbudować go do podwójnej wielkości”.
  „Wnętrze kościoła (…) robi nadzwyczaj miłe wrażenie. Kompozycja barwna ścian złożona z kolorów różowego i blado błękitnego stanowi niezmiernie sympatyczne rozwiązanie polichromiczne. Poza tem nie gorzej przedstawia się on i na zewnątrz. Okazała kopuła dominuje miastu, siejąc wokół siebie wzrok niekłamanego piękna.” Od tej pory Kościół św. Teresy służył jako kościół filialny przy parafii św. Apostołów Piotra i Pawła w Kruszwicy.

 • Czarna noc okupacji

  Rok 1939 – czarna noc okupacji. Świątynia zostaje zamknięta i przemieniona w Feierhalle – miejsce zebrań członków partii nazistowskiej. Zniszczono wieżyczkę kościoła oraz ołtarz główny.

 • Powrót do sakralności

  Po 1945 r. przywrócono kościołowi charakter sakralny. Nadal pełni funkcję pomocniczą względem kruszwickiej Kolegiaty.

 • Peregrynacja Kopii Obrazu Matki Boskiej Cześtochowskiej

  8 VIII 1978 miała miejsce peregrynacja Kopii Obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej. Pierwsza część uroczystości odbywa się na schodach kościoła św. Teresy. Uroczystościom przewodniczył bp Jan Michalski – biskup pomocniczy gnieźnieński.

 • Erygnacja Parafii

  27 IX 1982 – Ks. kard. Józef Glemp, Arcybiskup Gniezna i Warszawy Prymas Polski eryguje parafię z siedzibą w kościele pw. św. Teresy. Parafia obejmuje starą część miasta oraz wsie Łagiewniki, Rzepowo i Rzepiszyn.

 • Pierwszy proboszcz parafii

  1 VII 1984 – kanoniczne objęcie parafii przez pierwszego proboszcza ks. Jana Stręciwilka.

 • Pierwsza inwestycja w parafii

  Pierwszą inwestycją nowej parafii było pokrycie dachu kościoła blachą miedzianą; prace wykonała firma blacharska p. Józefa Misiaka z Bydgoszczy, finalizacja ma miejsce 24 X 1987 r.

 • Budowa domu mieszkalno-katechetycznego

  18 VII 1987 rozpoczynają się prace związane z budową domu mieszkalno-katechetycznego.

 • 60-lecie kościoła

  30 VII 1988 ma miejsce pierwsza wizytacja kanoniczna oraz uroczystości 60-lecia kościoła, podczas uroczystości wmurowano kamień węgielny w ścianę parteru budowanego domu parafialnego. Wizytuje oraz uroczystościom przewodniczy Prymas Polski ks. kard. Józef Glemp.

 • Zakończenie prac związanych z budową domu parafialnego

  1992 – zakończenie prac związanych z budową domu parafialnego. Patronem plebanii został św. Klemens Papież – patron rozebranej w 1828 świątyni - „poprzedniczki” obecnego kościoła.

 • Odświeżenie wnętrza kościoła

  W 1993 r. następuje malowanie wnętrza kościoła oraz pozłocenia gzymsów i kasetonów na kopule.

 • Probosz parafii mianowany na konanika

  VI 1994 – Abp Henryk Muszyński, Metropolita Gnieźnieński mianuje ks. Jana Stręciwilka Kanonikiem Gremialnym Kapituły Kolegiackiej w Kruszwicy.

 • Nawiedzenie parafii relikwiami św. Wojciecha

  12 XI 1994 parafia przeżywa nawiedzenie trumienki z relikwiami św. Wojciecha jako przygotowanie do jubileuszu 1000-lecia męczeńskiej śmierci patrona archidiecezji gnieźnieńskiej.

 • Uroczystości setnej rocznicy śmierci Patronki – św. Teresy od Dzieciątka Jezus

  1 X 1997 – Uroczystości setnej rocznicy śmierci Patronki – św. Teresy od Dzieciątka Jezus. Parafia przeżywa je wraz z ks. abp Henrykiem Muszyńskim, Metropolitą Gnieźnieńskim. Jako wotum dziękczynne za Jubileusz przebudowano prezbiterium i postawiono murowany ołtarz.

 • Nowy witraż w kościele

  2001 – Fundacja witrażu z wizerunkiem św. Wojciecha – Patrona Archidiecezji Gnieźnieńskiej

 • Fundowanie kolejnych witraży przez Matki Żywego Różańca

  2002 – Matki Żywego Różańca fundują witraż poświęcony Chrystusowi Miłosiernemu oraz św. siostrze Faustynie Kowalskiej.

 • Powrót do wyglądu kościoła z czasów przedwojennych

  2 IX 2004 – Po 65 latach na kopułę kościoła powraca wieżyczka uwieńczona krzyżem. Świątynia odzyskała wygląd z czasów przedwojennych. Poświęcenia wieżyczki podczas odpustu parafialnego dokonał ks. bp Bogdan Wojtuś.

 • Nawiedzenie relikwii swojej Patronki

  10-11 VII 2005 – Parafia przezywa nawiedzenie relikwii swojej Patronki – św. Teresy od Dzieciątka Jezus. Głównym uroczystościom przewodniczy ks. bp Wojciech Polak.

 • Mozaika ku czi Patronki

  W grudniu 2007 r. dobiegają prace przy mozaice ku czci Patronki, zdobiącej ścianę prezbiterium.

 • Rozpoczęcie prac nad renowacją zewnętrzną elewacji kościoła

  IX 2009 – V 2010 – Trwają prace nad renowacją zewnętrznej elewacji kościoła. Świątynia zyskuje nową kolorystykę.

 • Poświęcenie obrazu Ojca Świętego Jana Pawła II

  1 V 2011 – Poświęcenie obrazu Ojca Świętego Jana Pawła II jako dziękczynienie za jego beatyfikację.

 • 50-lecie kapłaństwa proboszcza

  20 V 2011 – Uroczystości 50-lecia kapłaństwa proboszcza – ks. kan. Jana Stręciwilka.

 • Pożegnanie ks. kan. Jana Stręciwilka

  24 VI 2012 – Pożegnanie ks. kan. Jana Stręciwilka, który mocą dekretu Arcybiskupa Metropolity Gnieźnieńskiego Prymasa Polski przechodzi w stan spoczynku

 • Powitanie nowego proboszcza – ks. Wojciecha Daneckiego

  1 VII 2012 – Powitanie nowego proboszcza – ks. Wojciecha Daneckiego, który uroczyście obejmuje parafię 8 VII 2012r.

 • Pierwsze prace nowego Proboszcza

  Marzec 2013 – Montaż mat grzewczych w ławkach oraz konfesjonałach Wrzesień 2013 – Poświęcenie obrazu św. Ojca Pio

 • Przeprowadzono prace remontowo – konserwatorskie w kościele.

  Lato 2014 – Przeprowadzono prace remontowo – konserwatorskie w kościele. Polegały na odświeżeniu wnętrza kościoła oraz renowacji zabytkowych elementów wyposażenia.

 • 60-lecia ślubów zakonnych s. Benity.

  12 X 2014 – Uroczystości z okazji 60-lecia ślubów zakonnych s. Benity.

 • Uroczystości 25. rocznicy męczeńskiej śmierci bł. ks. Jerzego Popiełuszki

  19 X 2014 – Uroczystości 25. rocznicy męczeńskiej śmierci bł. ks. Jerzego Popiełuszki, połączone z poświęceniem obrazu ku czci błogosławionego. Mszę Św. Sprawuje ks. prałat Zygmunt Zaborowski.

 • Inauguracja comiesięcznego dnia modlitwy do św. Jana Pawła II

  27 X 2014 – Inauguracja comiesięcznego dnia modlitwy do św. Jana Pawła II.

 • Kolejne inwestycje w parafii

  2015 – Kolejne inwestycje w postaci: pierwszego etapu remontu organów, montażu nowych ławek oraz drzwi wejściowych do kościoła.

 • Poświęcenie obrazu ku czci św. Zelli i Ludwika Martin

  15 V 2016 – Poświęcenie obrazu ku czci św. Zelli i Ludwika Martin – rodziców Patronki naszej parafii

 • Światowe Dni Młodzieży w Krakowie

  VII 2016 – Światowe Dni Młodzieży w Krakowie; nasza parafia gości młodzież z Francji

 • Pożegnanie Sióstr Elżbietanek

  28 VIII 2016 – Pożegnanie Sióstr Elżbietanek, które po 96 latach posługi opuściły naszą parafią i miasto.

 • Kolejne prace inwestycyjne

  W roku 2016 przeprowadzono kolejne prace inwestycyjne w postaci: przeprowadzenia II etapu remontu organów, montażu nowych drzwi bocznych, nowych konfesjonałów oraz nowego miejsca przewodniczenia i podestu pod chrzcielnicę.

Kapłani posługujący w naszej parafii

 

Proboszczowie:

 1. ks. prałat Stanisław Pohl – administrator (27 IX 1982 – 30 VI 1984)
 2. ks. kanonik Jan Stręciwilk (1 VII 1984 – 30 VI 2012)
 3. ks. kanonik Wojciech Danecki (1 VII 2012 – obecnie)

Wyświęceni synowie parafii:

 1. Ks. Daniel Zientara – wyświęcony w 2003 roku
 2. Ks. Marcin Modrzyński – wyświęcony w 2010 roku

Wikariusze:

 1. Ks. Zygmunt Zaborowski (1984-1985)
 2. Ks. Paweł Kowalski (1985-1988)
 3. Ks. Grzegorz Manthey (1988-1990)
 4. Ks. Waldemar Szczerbiński (1990-1991)
 5. Ks. Mirosław Krupiński (1991-1992)
 6. Ks. Sylwester Olszanowski (1992)
 7. Ks. Zbigniew Zimniewicz (1992-1995)
 8. Ks. Ryszard Borowicz (1995-1998)
 9. Ks. Mirosław Gogolik (1998-2000)
 10. Ks. Ryszard Szymkowiak (2000-2003)
 11. Ks. Maciej Przygodzki (2003-2007)
 12. Ks. Adam Sawicki (2007-2010)
 13. Ks. Artur Sreberski (2010-2013)
 14. Ks. Maciej Sarbinowski (2013-2015)
 15. Ks. Maciej Jasiński (2015-2018)
 16. Ks. Mateusz Rosiński (2018-2021)
 17. Ks. Paweł Balicki (2021-obecnie)

Bibliografia:

 

Opracował: Mariusz Łęczycki