GODZINY OTWARCIA BIURA PARAFIALNEGO: 

 

 PONIEDZIAŁEK 1600 – 1730 (poza wakacjami)

 

 ŚRODA                 900 – 1100

 

PIĄTEK          1600 – 1730

 

W WAKACJE BIURO W

 

PONIEDZIAŁEK NIECZYNNE

Chrzest

Termin udzielenia sakramentu chrztu uzgadnia się w biurze parafialnym.

Wymagane dokumenty:

Jeśli rodzice chrzestni są spoza parafii, muszą zgłosić się do proboszcza swojej parafii po zaświadczenie, że są wierzącymi i praktykującymi katolikami i mogą otrzymać godność rodzica chrzestnego.

Rodzicem chrzestnym może zostać osoba ochrzczona, bierzmowana, praktykująca, która ukończyła 16 rok życia, uczestniczyła w lekcjach religii i mogąca korzystać z sakramentów świętych.

Małżeństwo

Narzeczeni ustalają datę ślubu w biurze parafialnym.

Wymagane są  następujące dokumenty:

  • Aktualny (tzn. nie starszy niż 3 miesiące) akt chrztu obojga narzeczonych,
    w wypadku jeśli chrzest był w innej parafii niż tej, w której zamierzają zawrzeć związek małżeński.
  • Świadectwo ukończenia katechezy z czasu szkoły ponadpodstawowej/ ponadgimnazjalnej.
  • Dowody osobiste narzeczonych.
  • Świadectwo ukończenia katechezy przedmałżeńskiej*
  • Dane świadków (imię, nazwisko, data urodzenia, adres).
  • Trzy kopie dokumentu z USC stwierdzające stan wolny narzeczonych (te dokumenty potrzebne są w celu zawarcia tzw. ślubu konkordatowego, czyli ze skutkiem cywilnym).
  • Jeżeli kandydaci zawarli już związek cywilny przedstawiają stosowny akt, który potwierdza zawarcie związku.

 

*Od 2017 w naszej diecezji wprowadzone zostały zmiany w przeprowadzaniu katechezy przedmałżeńskiej. Katechezę tę przechodzą narzeczeni razem. Serie spotkań organizowane są dwa razy w roku, w pierwszym i drugim półroczu. Osoby, które ukończyły kurs wcześniej (w szkole lub w parafii), nie muszą uczęszczać na te spotkania.

 

Aktualna seria spotkań obejmuje następujące daty: 6.04 i kolejne pięć piątków (salka Caritas na Zagoplu, zawsze o 19.00)

Pochówek

Podczas ustalania daty pogrzebu należy mieć  ze sobą:

  • Akt zgonu z USC

ksero aktu, które zostanie w biurze parafialnym

PWSD