• By: tereska

Triduum Paschalne

W dniach 28-30 marca przeżywaliśmy w Kościele Triduum Paschalne, obchód 3 świętych dni, które prowadzą nas do Zmartwychwstania Pańskiego. 

Wielki Czwartek – wspominamy ustanowienie Eucharystii i kapłaństwa. Sprawowana jest wtedy Msza święta Wieczerzy Pańskiej. Przewodniczył ksiądz proboszcz. Homilię wygłosił ks. Paweł Balicki. W tym dniu trwamy na modlitwie z Jezusem w ciemnicy.

Wielki Piątek – Liturgia Męki Pańskiej składa się z Liturgii Słowa, adoracji Krzyża, Komunii Świętej i przeniesienia Pana Jezusa do grobu. W tym dniu nie sprawuje się Mszy św. Liturgii przewodził ks. Paweł, a homilię wygłosił ks. proboszcz.

Wielka Sobota – najważniejsza z wszystkich liturgii w ciągu całego roku liturgicznego. Sprawuje się wówczas Liturgię Światła, Liturgię Słowa Bożego, Liturgię Chrzcielną, Liturgię Eucharystyczną i Procesję rezurekcyjną. Wigilia Paschalna odbyła się u nas pod przewodnictwem i z homilią ks. Remigiusza Malewicza.