• By: tereska

Niedziela Palmowa

W Niedzielę Palmową na każdej Mszy św. odbywało się święcenie palm, czytano Ewangelię o Męce Pańskiej, dzieci wzięły udział w tradycyjnej procesji z palmami wokół kościoła. Po każdej Mszy św. ministranci i lektorzy rozprowadzali chlebki i babeczki na święconkę, z których dochód przeznaczą na wakacyjny wyjazd do Wilna.