• By: tereska

Rekolekcje szkolne

W dniach 26-28 lutego odbyły się w naszej parafii rekolekcje szkolne. Dla klas I-VI Szkoły Podstawowej Boże lekcje poprowadził ks. Michał Owczarczak, wikariusz parafii pw. Zwiastowania NMP w Inowrocławiu, a dla klas VII-VIII SP i liceum ks. Michał Bubacz, diecezjalny duszpasterz młodzieży. Dziękujemy kapłanom za podzielenie się z dziećmi i młodzieżą Dobrą Nowiną.