• By: tereska

Pasterka

24 grudnia 2023 r. o godz. 22 sprawowana była Msza św. pasterska, rozpoczynająca Uroczystość Bożego Narodzenia. Przewodniczył ks. Proboszcz, a homilię wygłosił ks. Remigiusz Malewicz.