• By: tereska

Nocna Droga Krzyżowa

W piątek, 24 marca 2023 r. odbyła się IV. Nocna Droga Krzyżowa. Trasa wiodła z parafii pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Chełmcach, gdzie odbyła się Msza św., której przewodniczył i Słowo Boże wygłosił nasz ksiądz proboszcz Wojciech Danecki. Mszę koncelebrował miejscowy proboszcz, ks. dr Roman Płaczek. Ostatnia, XIV stacja była ustawiona przy naszym kościele. W NDK wzięło udział ok. 125 osób.