• By: tereska

Niedługo powitamy nowego ks. Wikariusza

Dziś Ksiądz Prymas rozdał w pałacu arcybiskupim dekrety wikariuszom oraz proboszczom, których czekać będą zmiany miejsca posługi. Z naszej Parafii odchodzi ks. Maciej Jasiński i rozpocznie studia specjalistyczne w Rzymie, a z dniem 1. lipca zastąpi go ks. Mateusz Rosiński, neoprezbiter. Obu księżom już teraz życzymy obfitości łask Bożych, potrzebnej do owocnej posługi w wyznaczonych im obszarach.

więcej informacji:

http://www.archidiecezja.pl/aktualnosci/dekrety_-_wikariusze_i_rezydenci.html

http://www.archidiecezja.pl/aktualnosci/dekrety_-_neoprezbiterzy.html