• By: tereska

Wielki Piątek

Wielki Piątek to jedyny dzień w roku, w którym nie sprawuje się Mszy świętej. Wierni gromadzą się za to wieczorem na Liturgii Męki Pańskiej, której znakiem szczególnym są prostracja (leżenie krzyżem), adoracja krzyża oraz wyjątkowa modlitwa powszechna. Poniżej można posłuchać jednego nagrania śpiewu ks. Macieja, dzisiejszego celebransa.

Po zakończonej liturgii Adorację Najświętszego Sakramentu przy Grobie Pańskim poprowadziła młodzież z Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży (fot. Michał Sobczak).