• By: tereska

Piesza pielgrzymka do Gniezna

W dniach 25-28 kwietnia 2024 roku 50 osób wyruszyło z naszej parafii w pieszej pielgrzymce do grobu św. Wojciecha w Gnieźnie. Św. Wojciech, biskup i męczennik jest głównym patronem Polski, a także Archidiecezji Gnieźnieńskiej. W naszej grupie wędrowali także pielgrzymi z Inowrocławia (5 osób)  z ks. Michałem Owczarczakiem i Strzelna (12 osób) z ks. Marcinem Modrzyńskim. Opiekunem duchowym naszej pielgrzymki był ks. Paweł Balicki. W Gnieźnie wzięliśmy udział w uroczystych nieszporach i Mszach św. w katedrze i na placu św. Wojciecha.