• By: tereska

Zakończenie misji świętych i poświęcenie krzyża przy kościele

W piątek, 16 września uroczystą Mszą świętą wieczorną zakończyliśmy misje święte. Prowadził je ks. dr Remigiusz Malewicz. W tym czasie odbywały się spotkania z każdą grupą wiekową, były także nauki stanowe dla kobiet, mężczyzn, dzieci i młodzieży.

Ostatnio takie misje miały miejsce u nas 13 lat temu. Ich zadaniem jest pobudzenie wiary we wspólnocie.

Ks. Paweł w imieniu wszystkich Parafian złożył podziękowanie ks. rzecznikowi kurii w Gnieźnie za trud głoszenia. Na zakończenie Mszy ks. Misjonarz poświęcił nowy krzyż, który stanął przed kościołem. Jego wykonawcą jest firma państwa Olubińskich, naszych Parafian.