• By: tereska

Święcenie pojazdów

Z racji wspomnienia św. Krzysztofa, który jest patronem kierowców i podróżujących, na placu za kościołem odbyło się tradycyjne święcenie pojazdów oraz modlitwa w intencji kierujących nimi.