• By: tereska

I Komunia święta

W dniu 8 maja na Mszy św. o godz. 10.30 35-ro dzieci przyjęło po raz pierwszy do swojego serca Pana Jezusa. Dzieci w darze ołtarza przyniosły księgę Ewangeliarza, który będzie służył w naszej wspólnocie przy sprawowaniu uroczystych Mszy świętych, aby podkreślać wartość Słowa Bożego.

Dzieci do Komunii przygotowywał ks. Proboszcz wraz z katechetą Jarosławem Królikowskim.