• By: tereska

Wielki Czwartek

14 kwietnia 2022 roku o godz. 18 sprawowana była Liturgia Wieczerzy Pańskiej. W tym dniu wspominamy ustanowienie Eucharystii i kapłaństwa. Uroczystej Mszy świętej przewodniczył ks. proboszcz. W homilii podkreślał wartość przyjmowanej Komunii świętej oraz jedność Eucharystii i kapłaństwa.

Naszym księżom, którzy w tym dniu wspominają swój sakrament święceń, życzenia złożyły delegacje Rady Parafialnej, Matek Żywego Różańca i Liturgicznej Służby Ołtarza. Na koniec celebracji przeniesiono Najświętszy Sakrament do ciemnicy.

Fot. N. Majchrowska