• By: tereska

Ministranckie spotkanie

W środę, 22 grudnia po ostatnich roratach dla dzieci, które przeżywaliśmy pod hasłem Budujemy żywy Kościół miało miejsce spotkanie wigilijne dla naszych dzielnych ministrantów i lektorów, wraz z rodzinami. Ks. Paweł odczytał Ewangelię o Bożym Narodzeniu, a ks. Proboszcz złożył wszystkim chłopcom życzenia, aby byli zdrowi i zawsze znajdowali czas dla Pana Boga i obecności na Eucharystii.

Nie zabrakło także wspaniałych smakołyków o które zadbały niezawodne mamy, a także śpiewu kolęd, a nawet świątecznych wierszy. Dziękujemy, że jesteście! Zachęcamy do tej szlachetnej służby Panu Bogu.