• By: tereska

Nowy wikariusz w naszej Parafii

1 lipca 2021 r. posługę duszpasterską w naszej Parafii rozpoczął ks. neoprezbiter Paweł Balicki, pochodzący z par. pw. Świętego Ducha we Wrześni. W niedzielę, 4 lipca po Mszach św. udzielał on błogosławieństwa prymicyjnego, dzięki któremu można było zyskać pod zwykłymi warunkami odpust zupełny, oraz otrzymać pamiątkowy obrazek.

Decyzją ks. abpa Wojciecha Polaka, Prymasa Polski ks. Paweł został ustanowiony także dekanalnym duszpasterzem młodzieży. Na czas posługi w naszej rodzinie parafialnej życzymy Mu wielu łask Bożych, a patronka naszej Parafii, św. Teresa od Dzieciątka Jezus niech Mu zawsze dopomaga.