• By: tereska

LITURGIA KRZYŻA

Wielki Piątek to dzień, w którym w Kościele nie sprawuje się Mszy św. Nasza uwaga zwrócona jest na Krzyż jako narzędzie naszego Zbawienia.

Nabożeństwo wielkopiątkowe rozpoczęło się procesją wejścia w milczeniu, następnie celebrans modlił się leżąc krzyżem. W tym czasie, klęcząc trwaliśmy w modlitewnym skupieniu.

Zaraz po tym miała miejsce liturgia słowa, w której centralne miejsce zajmuje opis Męki Pańskiej według św. Jana.

Po homilii nastąpiła modlitwa wiernych, w której staraliśmy się nie zapomnieć o nikim, bo wszystkich „obmyła Krew przelana na krzyżu”.

Po Modlitwie wiernych nastąpiła druga część liturgii adoracja Krzyża. Krzyż, który stopniowo odsłaniano, i który wspólnie adorowaliśmy

Ostatnią częścią  Liturgii była Komunia eucharystyczna, a na zakończenie Najświętszy Sakrament  przeniesiono do Grobu Pańskiego, przy którym będziemy trwać w modlitewnej zadumie do godz. 21.00 oraz całą sobotę do Wigilii Paschalnej.