• By: tereska

Niedziela Słowa Bożego

W ostatnią niedziele przeżywaliśmy w Kościele Katolickim II Niedziele Słowa Bożego ustanowioną przez Ojca Świętego Papieża Franciszka. W tym roku jej hasłem było: Słowo Boże – Nawraca, Przemienia i Zbawia.

W naszej wspólnocie parafialnej podczas Mszy św. o godz. 12.15 w związku z tymi wydarzeniami zostały poświęcone egzemplarze Pisma Świętego i wręczone przedstawicielom młodzieży. Jest to symbol zachęcenia szczególnie młodych do lektury Pisma Świętego i opieraniu na Bożym Słowie swoich życiowych wyborów.

fot. Filip Pawlak