• By: tereska

Przygotowania do Konsekracji

Przez ostatnie dwie niedziele (9 i 16 września) gościliśmy w naszej Parafii kolejno ks. dr Wojciecha Rzeszowskiego – Misjonarza Miłosierdzia oraz ks. dr Jakuba Dębca – ceremoniarza prymasowskiego.

Ksiądz Rzeszowski przybliżył nam duchowy wymiar wydarzenia jakim jest poświecenie Kościoła, oraz uświadomił jakie spoczywa na nas zadanie i odpowiedzialność za lokalną wspólnotę Kościoła. Natomiast ks. Dębiec przedstawił nam liturgiczny aspekt i przebieg całego wydarzenia, aby lepiej je rozumiejąc jeszcze bardziej otworzyło nas na działanie Pana Boga w tak uroczystym dla nas wydarzeniu.

Jeszcze raz składamy serdeczne podziękowania za posługę wspomnianych kapłanów. A wszystkich wiernych zapraszamy na Uroczystość Konsekracji połączoną z odpustem ku czci św. Teresy 30.09, o godzinie 11.00.