• By: tereska

W oczekiwaniu na Konsekracje

Już 30.09 w naszej parafii będziemy obchodzili dwie Uroczystości. Pierwsza z nich to coroczny odpust ku czci naszej patronki św. Teresy od Dzieciątka Jezus. Druga natomiast to długo wyczekiwana Konsekracja naszego Kościoła.

W związku z tym wydarzeniem już w najbliższą niedziele będziemy gościć ks. dr Wojciecha Rzeszowskiego z Gniezna, Misjonarza Miłosierdzia, który będzie głosił przez cały dzień Słowo Boże i posługiwał w Sakramencie Pojednania i Pokuty. Już dziś możemy zapoznać się ze słowami które kieruje do nas ks. Rzeszowski:

Konsekracja świątyni to szczególny znak, który potwierdza, że dane miejsce Bóg wybrał i uświęcił, by przynależało na zawsze tylko do Niego. Dzięki temu świątynia jest miejscem modlitwy i przebaczenia, miejscem w którym niebo spotyka się z ziemią, a człowiek ze swym Bogiem. Konsekracja dotyka nie tylko miejsc, ale i osób, gdyż wszyscy przez chrzest zostaliśmy uświęceni i zjednoczeni z Bogiem.

Dlatego przygotowując się do konsekracji świątyni chcemy nie tylko zadbać o mury naszego kościoła, ale i o nasze serca, by i one mogły należeć do Boga.

W ramach tych przygotowań w najbliższą niedzielę będziemy gościć w naszej parafii Misjonarza Miłosierdzia – ks. Wojciecha Rzeszowskiego, by razem z nim przeżywać Niedzielę Miłosierdzia.

Wolą papieża Franciszka było, wybrani i pobłogosławieni przez niego kapłani, także po zakończeniu Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia, nadal pełnili swoją posługę. By byli znakiem „matczynej troski Kościoła o Lud Boży” oraz świadkami Bożego miłosierdzia. Misjonarze Miłosierdzia realizują to zadanie głównie przez głoszenie słowa Bożego oraz posługę spowiedzi. Ich szczególnym przywilejem jest władza przebaczania najcięższych grzechów, także tych zarezerwowanych Stolicy Apostolskiej i związanych z karami kościelnymi. Misjonarze mają władzę nie tylko rozgrzeszania, ale i uwalniania od tych kar, jeśli tylko penitent jest do tego dysponowany.

Misjonarz Miłosierdzia będzie się z nami modlił cały dzień, głosił słowo Boże i służył w konfesjonale. Dyżur spowiedniczy będzie w sobotę wieczorem w godz. 20.00-21.00, połączony z adoracją i zakończony Apelem Jasnogórskim o 21-ej oraz w niedzielę w trakcie dnia i całe popołudnie, od godz. 15-ej, gdy odmówimy Koronkę do Miłosierdzia Bożego, by potem trwać na modlitwie adoracyjnej przed Najświętszym Sakramentem do godz. 18-ej.

Posługa Misjonarza Miłosierdzia nie jest typową spowiedzią parafialną dla wszystkich (tym bardziej, że jest on jeden), ale szansą i zaproszeniem dla osób, które być może od dawna noszą w sobie jakieś poważne brzemię winy, stare rany lub wiele lat nie były u spowiedzi, by otworzyły się na dar Bożego miłosierdzia i pojednały z Bogiem.

Zachęcamy do wspólnej modlitwy, a osoby potrzebujące pojednania do skorzystania z posługi Misjonarza Miłosierdzia.

Tydzień później  16.09 będziemy gościli w naszej parafii ks. kan. Jakuba Dębca, który przedstawi nam przebieg Uroczystości od strony liturgicznej.