• By: tereska

Pielgrzymi wrócili!

W święto Przemienienia Pańskiego 6 sierpnia powrócili z Częstochowy nasi pielgrzymi. Pełni radości i entuzjazmu zostali przywitani przez swoich najbliższych w Kościele Kolegiackim.

Po wejściu do świątyni w symbolicznym geście dziękczynienia trwali w postawie leżenia krzyżem. Następnie przyszedł czas na odśpiewanie Apelu Jasnogórskiego i wyrażenia słów wdzięczności wobec wszystkich, którzy przyczynili się do tego, że ta pielgrzymka była czasem pełnym duchowych doświadczeń. My również dziękujemy wszystkim za wkład w tworzenie Pielgrzymki Kruszwickiej i oczywiście zapraszamy w przyszłym roku na pielgrzymkowy szlak. Jak powiedział ks. Maciej Łakomiak: „Jeszcze 355 dni i znów wyruszamy.”