• By: tereska

Powitanie ks. Mateusza

Dziś na wszystkich mszach w naszej parafii witaliśmy księdza neoprezbitera Mateusza Rosińskiego.

Ksiądz Mateusz został skierowany jako wikariusz do naszej parafii dekretem Arcybiskupa Wojciecha Polaka Prymasa Polski dnia 15 czerwca 2018 r.

Życzymy księdzu wikariuszowi wszelkich łask i owocnej posługi w naszej parafii. Pamiętajmy o nim w modlitwie.

Fot. Michał Sobczak