• By: tereska

Sekundycja ks. Jacka

W zeszłą niedzielę w naszej Parafii Mszę świętą odprawił ks. Jacek Bartmański. Jest on neoprezbiterem – nowo wyświęconym kapłanem, a odprawiona przez niego Msza, połączona z prymicyjnym błogosławieństwem, nazywana jest sekundycją. Księdzu Jackowi życzymy wielu łask na kapłańskiej drodze!