• By: tereska

Betlejemskie Światełko Pokoju

Dziś, wzorem lat ubiegłych, kruszwiccy harcerze przynieśli do naszej Parafii Betlejemskie Światełko Pokoju – symbol świąt Bożego Narodzenia oraz łaski pojednania, jaką ze sobą ono niesie. Harcerze przywieźli światełko z Zakopanego, które z kolei otrzymało je przez Słowację z Austrii, gdzie rokrocznie światełko pokoju wędruje od stóp katedry św. Stefana we Wiedniu do najdalszych zakątków Europy.