• By: tereska

Hubertus z ks. Prymasem

Dzisiejszej niedzieli myśliwi z okolicznych kół łowieckich wraz ze swoimi rodzinami i zaproszonymi gośćmi obchodzili tzw. Hubertusa – Mszę świętą tradycyjnie organizowaną w bliskości wspomnienia św. Huberta, patrona myśliwych. W tym roku liturgii przewodniczył ks. Prymas Wojciech Polak, który w swojej homilii podkreślił wagę etyki myśliwskiej, której krzewienie przedłuża chlubne tradycje łowieckie głęboko zakorzenione w naszej kulturze.