• By: tereska

Święcenie pojazdów

Dziś, w dniu św. św. Jakuba i Krzysztofa, ks. Maciej poświęcił samochody naszych parafian modląc się, by zawsze bezpiecznie zmierzali do celu i dobrze korzystali z naszych dróg.