• By: tereska

Wakacje!

Dziś o 8.00 i 9.00 dzieci i młodzież wraz ze swoimi wychowawcami dziękowała Panu Bogu za zakończony rok szkolny oraz prosiła o dobre rozpoczęcie wakacji.