• By: tereska

„Pragniemy, aby Duch Święty…”

W środę trzydzieści trzy osoby otrzymały sakrament bierzmowania z rąk księdza biskupa Bogdana Wojtusia.

Oprócz młodzieży gimnazjalnej, w tym roku sporą część bierzmowanych stanowili dorośli. Biskup Wojtuś z właściwą sobie dobrodusznością i pogodą ducha przypomniał młodym ludziom, że sakrament Ducha Świętego wiąże się także ze świadectwem życia i prosił, by młodzież nie zadowalała się tylko własną wiarą, ale by szukała dróg przekazania tej wiary innym.